afstemmen

afstemmen
{{afstemmen}}{{/term}}
[bij stemming verwerpen] vote down
[zuiver stemmen] tune
[communicatiemedia] tune (to)〈aanzetten〉 tune in (to)
[in overeenstemming brengen] tune (to)
voorbeelden:
3   een radio op een zender afstemmen tune a radio in to a station
4   alle werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd all activities are geared to one another

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”